Cá Koi Nhật Doitsu Showa đẹp – CKNT49

Hiroi-514-A-341x500

Tên: Doitsu Showa Lai giống: Hiroi Koi Farm Kích thước: 53cm Giới tính: Female Giá:

Cá Koi Nhật Kikokuryu đẹp – CKNT48

Kase-464-A-341x500

Tên: Kikokuryu Lai giống: Kase Koi Farm Kích thước: 51cm Giới tính: Female Giá:

Cá Koi Nhật Kikusui đẹp – CKNT47

Kawabata-428-A-341x500

Tên: Kikusui Lai giống: Kawabata Koi Farm Kích thước: 38cm Giới tính: Female Giá:

Cá Koi Nhật Doitsu Kujaku đẹp – CKNT46

Kawabata-431-A-341x500

Tên: Doitsu Kujaku Lai giống: Kawabata Koi Farm Kích thước: 42cm Giới tính: Female Giá:

Cá Koi Nhật Doitsu Kujaku đẹp – CKNT45

Kawabata-435-A-341x500

Tên: Doitsu Kujaku Lai giống: Kawabata Koi Farm Kích thước: 38cm Giới tính: Female Giá:

Cá Koi Nhật Doitsu Kujaku đẹp – CKNT44

Kawabata-440-A-341x500

Tên: Doitsu Kujaku Lai giống: Kawabata Koi Farm Kích thước: 38cm Giới tính: Male Giá:

Cá Koi Nhật Kohaku đẹp – CKNT43

Maruboshi-460-A-341x500

Tên: Kohaku Lai giống: Maruboshi Koi Farm Kích thước: 60 cm Giới tính: Male Giá:

Cá Koi Nhật Showa đẹp – CKNT42

Maruhiro-407-A-341x500

Tên: Showa Lai giống: Maruhiro Koi Farm Kích thước: 42 cm Giới tính: Male Giá:


Thế Giới Cá Koi – Cá Koi – Cá Koi Nhật – Cá Chép Koi – Cá Koi Nhật Bản